БългарскиEnglish
Контакти

Добре дошли в сайта Анкора - 99 ООД


Анкора-99 ООД е учредена в България през 1998г. и е водеща фирма за предоставяне на специалисти и технически решения в корабоплаването, в морския и индустриален сектор. Освен осигуряване на специализирана работна ръка като подизпълнител, ние предлагаме извършване на ремонтни дейности и техническа поддръжка на кораби и плаващи сонди по време на експлоатация, без прекъсване на работата им. Нашите широкоопхватни ремонтни услуги по време на плаване позволяват на притежателите на кораби и плаващи сонди да сведат до минимум ремонтните работи на док, оптимизирайки по този начин приходите си и осигурявайки подходящо ниво на поддръжка.

Услугата ни за предоставяне на специализирана работна ръка осигурява безпроблемна доставка на специалисти навсякъде по света, позволявайки на клиентите ни да ползват специализирана работна ръка само тогава когато им е необходима. Наемайки работна ръка от Анкора-99, нашите клиенти имат възможност да намалят постоянните си разходи, същевременно поддържайки достъп до експертна работна сила.

Опитът и познанията ни в областта на корабостроенето и кораборемонта ни позволяват да предлагаме всеобхватни ремонти и поддръжка на кораби и плаващи сонди по време на тяхната експлоатация.Тъй като ние наемаме корабостроителни инженери, механици, FROSIO/NACE сертифицирани инспектори и използувайки нашите специалисти, ние сме способни да извършим предварителна инспекция с оглед да установим кои са правилните решения и да определим точния обем на работата, която следва да се извърши. Заедно със притежателя на плавателния съд се взема решение за оптималния обем по поддръжка/ремонт, независимо дали това ще касае корпусно-заварочна работа, ремонт на машини и механизми, възстановяване на тръбопроводи, възстановяване на антикорозионни покритията на баластни танкове, палуби и тръбопроводи.

С увеличаване на разпоредбите на IMO и класификационните организации, има нарастващо търсене за текуща поддръжка на плавателни съдове. Приложението на подходящите програми за поддръжка спомага да се намали риска от повреда, увеличава живота на плавателния съд и помага за разпределяне на разходите във времето. Работейки съвместно със корабособствениците и техните представители, ние можем да планираме ремонти по време на плаване съобразно плавателния график на корабите, като така снижаваме разходите и максимизираме експлоатацията на море.

За контакти:

Адрес: Варна 9000,
ул.Княз Ал.Батенберг 11б
Тел: (052) 632 085
Факс: (052) 605 910
e-mail: office@anchora99.com

Иван Радев
Изпълнителен Директор


e-mail: ir@anchora99.com
Mob: 088/8266 135
Румен Пеев
Мениджър Човешки Ресурси


e-mail: rp@anchora99.com
Mob: 088/7442 146
Петър Тодоров
Технически Мениджър


Mob:088/9806 159
Anchora99.com, All rights reserved. Designed by: w-media.net