БългарскиEnglish
Контакти

I. m/v “Maersk Bintan” – авариен ремонт на корабния корпус по време на експлоатация на кораба


Ремонтът беше преключен в рамките на 30 дни, от пет човека (двама корпусника, двама заварчика и един бригадир), работейки 11 часа на ден
Сменена стомана в 3 баластни танка, 5т вложени, 5т отстранени в района на деформациите, при постоянно съобразяване с газенето на кораба

Фаза 1: Преглед на щетите и документиране
Фаза 2: Изчисления и сваляне на размери
Фаза 3: Предварителна подготовка на материали и детайли
Фаза 4: Качване на ремонтната бригада, оборудването, материалите и детайлите на борда на кораба
Фаза 5: Изпълнеие на ремонта и приключване с подписването на безупречен протокол от Класификационната организация.


Резултатите:
1. Кораба запазва нормални експлоатационни характеристики, включително мореходности и товаро-разтоварни операции.
2. Професионално и безопасно елиминиране на повредите по корпуса, пукнатини и деформации.
3. Всеобхватни ремонти по време на плаване, позволяващи на притежателите на кораби и плаващи сонди да минимизират времето прекарано на док, оптимизирайки по този начин приходите си и осигурявайки подходящо ниво на поддръжка.

II. Поддръжка свързана с антикорозионни покрития: подновяване и подобряване на антикорозионни покрития на палуби, товарни помещения и баластни танкове

Anchora99.com, All rights reserved. Designed by: w-media.net